Door het bezoeken van www.juliefeyaerts.be verklaar je je stilzwijgend akkoord met onderstaande voorwaarden. Julie Feyaerts behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Op deze website vind je informatie met betrekking tot Julie Feyaerts. Deze site is toegankelijk voor iedereen. Pagina's die niet voor iedereen toegankelijk zijn, worden afgeschermd met een login. De pagina's worden onderhouden door Julie Feyaerts. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit en toegankelijkheid van deze website. Julie Feyaerts kan echter onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor technische en/of redactionele fouten die desondanks zouden voorkomen.

Copyright

De inhoud, foto's, media, code en design van deze website zijn en blijven eigendom van Julie Feyaerts. Ze zijn onderworpen aan het auteursrecht en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd of verder verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Julie Feyaerts. Wil je graag bepaalde stukken van deze site overnemen, of denk je aanspraak te kunnen maken op bepaalde delen waarvoor geen specifieke auteursrechten vermeld staan, neem dan contact op.

Privacy

Alle contactgegevens die op deze site vermeld staan, zijn bedoeld voor persoonlijk contact met de betrokkenen. Het is bij wet verboden deze gegevens te gebruiken voor promotie van een product, dienst of activiteit. Geen enkele eigenaar van een e-mailadres op deze site stemt hierin toe.

De foto's die je op deze website vindt, zijn genomen door Julie Feyaerts. Ze hebben rechtstreeks betrekking op het werk van Julie Feyaerts. Het is onmogelijk om aan alle personen die erop te zien zijn een persoonlijke toelating tot publiceren te vragen. Tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek stemt iedereen die door Julie Feyaerts wordt gefotografeerd, er mee in dat foto's kunnen worden gebruikt bij het maken van publicaties of deze website. Wil je niet dat foto's van jou hiervoor gebruikt worden, gelieve Julie Feyaerts dan te contacteren.

Tijdens het bekijken van deze site worden geen specifiek persoonlijke gegevens van de bezoekers opgeslagen zonder dat je hiertoe een formulier invult.

Misbruik

Het is bij wet verboden de site/server te misbruiken of veranderen. Van deze site worden alle logfiles zorgvuldig geanalyseerd. Bij misbruik heeft Julie Feyaerts het recht deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties.